Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Védy jsou uceleným učením, principiálně založeném nikoli na vědomosti a poznání, nýbrž na „pouhém vidění“, na vnitřním prozření a toto prozření prožít celou přítomnou bytostí. Smyslem očisty, případně samoléčení, ve védském pojetí je proces harmonizace s Universálním vědomím, se Zdrojem, je procesem neustálého rezonančního ladění.

Energie získávána takovýmto způsobem je ve svém důsledku nejen celostní očistou, ale v případě potřeby i procesem samoléčení každého adepta klasické védské jógy. Je přítomná ve všech formách života, projevu Zdroje i na všech jeho úrovních, v synergické jednotě a vzájemné podmíněnosti. Celý transformační proces nezbytně probíhá v celé základně bytí, jak praví védy: SAT (bytí, existence) – ČIT (vědomí,poznání) – ÁNANDA (blaženost, láska).

Chceme-li se vydat na cestu jógové očisty s védskými principy, je dobré si uvědomit, že tzv. vnější svět je synonymem pro svět naší mysli, vnitřní svět je synonymem pro naše srdce a svět za oponou našeho individuálního vědomí je synonymem pro Boha, pro naší duchovní podstatu, pro čistou duši. Všichni bez rozdílu jsme bytostmi se svobodnou vůlí se rozhodnout, ve kterém světě chceme „trávit SVŮJ čas“. Hirearchie je z pohledu védské očisty nezastupitelný postoj , neboť platí, že vyřešíme-li jakýkoli problém na vyšší úrovni, nově získaný stav nám velkou měrou pomůže řešit problémy na nižších úrovních.