Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Pranava OM

Počátek – pranava ÓM

Pranava ÓM je prvopočátečním prazvukem, z něhož vše pochází, jež je všeobsažné a všudypřítomné, nadčasové, věčné. Upanišady hovoří o existenci třech stavů vědomí: džágriti („bdělý“ stav), šapna (stav „snění“) a šušupti (stav „hlubokého spánku“). A nad nimi, nebo ještě lépe řečeno všepřesahující, je turíja (nikoli stav, nýbrž již čisté vědomí Za tím vším).

Mándúkja upanišada hovoří o těchto stavech v souvislosti s pranavou ÓM (AUM, prazvuk symbolizující Prakrti, prvotní energii). Počáteční část stavu Skutečnosti, reality vědomí, tvoří džágriti, „bdělý“ stav, jež odpovídá aspektu fyzického mikrokosmu vaišvánara a tvoří písmeno „A“, stavu smyslového vnímání – poznání. Harmonicky navazující částí stavu Skutečnosti, reality vědomí, je šapna, stav „snění“, jež odpovídá aspektu taidžasa a tvoří písmeno „U“, stavu mimosmyslového vnímání – poznání přesahující tělesné. Třetí částí stavu Skutečnosti, reality vědomí, je šušupti. stav „hlubokého spánku“, jež odpovídá aspektu prádžňa a tvoří písmeno „M“, stavu intuitivního vnímání – poznání v nejobecnějším slova smyslu.

Toto vše završujícím stavem poznání je stav turíja, setrvání v čistém univerzálním vědomí. Je vyvrcholením cesty poznání našeho individuálního poznání – véda. Turíja je věčnou Skutečností, spočívající za všemi jevy a stavy, přesahující vše a zároveň všeobsažné, Brahman. Je věčně přítomný tady a teď, a zároveň Sat – Čit – Ánanda, Bytí – Vědomí – Blaženost. V tomto splynutí pokročilý hledající adept jógy (či Mistr, Učitel) otevírá neomezený proud Blaženosti provázející pranavou ÓM (AUM), jako čistá bezzvuká vibrace světla. Otevírá nejvyšší tajemství Stvořitele.

A jak hovoří Taittiríjópkanišada, je největší překážkou k tomuto poznání, splynutí, naše mysl, smyslové uchopení Skutečnosti. „Pročež se slova, síla řeči, vrací se zmatenou myslí zpět, aniž dosáhla cíle“.