Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Fyziologie dechu

Podstata a fyziologie dechu

Pojďme se podívat na proces dýchání z pohledu tělesných funkcí a procesů, které probíhají. Všeobecně je známo, že naše tělo a náš mozek je nastaveny tak, aby tělo bylo zásobováno kyslíkem autonomním způsobem, což je bez našeho vědomého působení. Méně známo pak je, že pokud dýcháme vědomě a vědomě se snažíme dech řídit a regulovat (což je základ pránajamy), pak mozek po tuto dobu nevyužívá autonomní řízení dechu. Je to podobné, jako bychom v letadle odpojili autopilota. Po celou dobu vědomého dýchání je samotný dech řízen centrální nervovou soustavou (z šedé kůry, a nikoli z místa prodloužené míchy, bloudivého nervu), stejně jako je řízena aktivita svalů apod.