Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Spirituální kundalini

Podstata kundaliní

Nejčastěji se kundaliní spojuje s termínem hadí síla. Ale vzhledem k tomu, že jsme od dětství vychováváni a vedeni k pojmovému vnímání našeho okolí, situací a dějů, dochází v tomto smyslu k výraznému zkreslení a omezení skutečné podstaty této vnitřní tvořivé síly. Naše mysl je nastavena tak, že pracuje v „obrazech“ a pokud jí v nějaké představě konkrétního děje, události, či popisu předmětu chybí nějaká část mozaiky, ihned si jí „domyslí, doplní“ dle svých představ. Využívá nepochybně k tomu své zkušenosti, podvědomí, ale především asociace. A tak dochází k tomu, že aniž si to uvědomíme, „představujeme“ si opravdu velmi barvitě  kundaliní jako nějakého stočeného hada, který s sebou nese všechny naše představy o hadech. Od role hada v ráji v rozhodování Adama a Evy o pozření jablka poznání až po nebezpečného hady kdesi v pralese, nebo na lesní mýtině. Prostě takto naše mysl pracuje a jejímu působení se nevyhneme.

V józe, stejně tak i v ostatních duchovních textech psaných skutečnými osvícenými Mistry, je třeba text jejich sdělení vnímat a nakládat s ním jako s podobenstvím, jako s předobrazem skutečné reality osobně autenticky prožité. Původní texty byly s tímto záměrem také psány a popravdě, nemohlo tomu být jinak, neboť jejich poznání pocházelo z universálního vědomí ve stavu rozšířeného individuálního vědomí. Jakákoli informace předaná verbálně je „nepřesná“, má charakter pouze inspirativní. Proto také učili, že nejlepší cesta poznání je vnitřní cesta beze slov, neboť slova omezují a brání skutečného poznání. Nejlépe tedy je vnímat kundaliní jako přítomnost tvořivé síly, síly probuzení, osvobození.

Přítomnost „nižších“ forem projevu této síly se právě prostřednictvím praxe jógy adept učí vnímat a obezřetně s ní nakládat. Pak je teprve schopen dobře nakládat i s tou nejvyšší univerzální silou jednotou pro jakoukoli formu bytí. Vše jedno jest a proto se neodchýlíme od Pravdy, když budeme kundaliní vnímat jako univerzální princip, jako princip harmonie všeho co je v nejširším slova smyslu, ve všech ohledech a projevech.