Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Náda a mantry

Posvátná Gájatrí mantra

Aum, bhúr bhuvah svah

Tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhímahi

Dhiyo yo nah pracodayát.

Gájatrí mantra je nejposvátnější védskou mantrou. Je doslova matkou všech manter společně pranavou OM. Upřímně hledajícímu nabízí kromě síly a útěchy světlo Nekonečného, blaženost Věčného a život Nesmrtelného. Má nezměrnou sílu světla Pravdy. Její účinky jsou pro každého meditujícího bez rozdílu nedocenitelné.

V poselství indické védské tradice se hovoří o čtyřech základních oporách – nohách gájatrí mantry. První nohou jsou dva základní smyslově poznatelné světy a prostor mezi nimi, Země a Vesmír (Nebesa); druhou nohu tvoří poznání podstaty védské filozofie, především pak prostřednictvím Rgvédy, Jadžurvédy a Sámavédy; třetí opěrnou nohu jsou tři podoby vitální životní síly, jež udržuje vše živé, prána, apána a vjána; poslední čtvrtou opěrou je všudypřítomný Zdroj světla, Slunce a transcendentální světelná bytost.