Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Aplikovaná védská jóga

Praxe aplikované védské jógy

Co je důležité v praxi klasické védské jógy

  1. Úmysl. Ujasněte si, proč se chcete věnovat józe, neboť naše úmysly dávají našemu životu tu pravou tvář. Ale není třeba se tím trápit, neboť jak budete nabývat nových zkušeností a rozšiřovat si povědomí, budete zcela jistě „posouvat“ i své úmysly. Tato schopnost evoluce úmyslu je důležitější než úmysl samotný, úmysl prvotní.
  2. Empirie, poznání. Naše osobní zážitky a zkušenosti jsou vždy na prvním místě. Jóga je především zážitková „metoda“ v procesu poznávání. Vždy by měl dominovat váš vnitřní pocit a intuice nad učebnicovými postupy a doporučeními, pozicemi, technikami apod. Vaše praxe jógy nebude mít pro váš život žádný mimořádný význam, pokud své zkušenosti a návyky nepřenesete do vlastního života, do jeho smysluplnosti. V poznání jsou zahrnuty všechny trvalé hodnoty harmonie. Přijde-li poznání, nemusíme se usilovně starat o zlepšení sebe sama, neboť nevědomost se rozplyne.
  3. Harmonie. Nezapomeňme na to, že naší přirozeností je harmonie, dokonalost, řád a zdraví, vnitřní klid a mír, trvalá blaženost. Harmonii lze pouze zažít a vnitřně se s ní ztotožnit, ale nelze ji intelektem popsat ani se jí rozumově naučit. Harmonie není stav, status quo, je to neustálé „ladění“ naší přirozené dokonalosti ve věčné přítomnosti. Podmínky kolem nás i v nás samotných se neustále mění. Cesta k harmonii je procesem neustálého rezonančního ladění. Trvalý klid je nositelem harmonie a blaženosti, jež jogín zažívá stále a za všech okolností. Navždy tak uniká pasti povrchních osobních strastí rozbouřeného oceánu smyslového života. Žije v trvalém míru, zůstává plně soustředěný na přítomnost v jakékoli činnosti.
  4. Start. Kde či jak začít je snad nejčastější otázka začínajících adeptů jógy. Začněte kdy chcete, jak to sami cítíte. Asi je dobré navštěvovat nějaká pravidelná společná cvičení, doporučuji však orientaci na klasickou jógu zaměřenou na spiritualitu a harmonii za pomocí prvních pěti stupňů aštanga jógy (Pataňdžaliho osmistupňovou jógu). Po čase sami zjistíte, jaká je vaše cesta. Je to proces poznávání vlastní dharmy – životního poslání. Pak už budete přesně vědět, kam jít.
  5. Zdroje. Nechte se vést vlastní intuicí, kterou doplňujte studiem a četbou, sdílením a společenstvím. Zdroj není třeba hledat, neboť jsme jeho součástí. Stačí posilovat vzájemné a vědomé spojení. Na těchto stránkách najdete základní informace pro orientaci v klasické józe. Uvedené informace však vnímejte jako mé vlastní návody a doporučení, osobní sdělení, nikoli jako dogma. Věřte především sami sobě a okolím se nechte insporovat.
  6. Řád a tvoření. Zavedení řádu a upevňování vůle je důležitou součástí jakékoli změny. Přidejte ještě proaktivní přístup, to je aktivní přístup tvůrce. Nedávejte si nesplnitelné a příliš velké cíle, ale postupujte s malými, dílčími a pro vás v danou chvíli splnitelnými úkoly. Jednou dosažené cíle ale udržujte a neopouštějte je, což je vždy těžší. Upevněte získané zkušenosti v nových návycích a měňte postupně svůj „životní program“. Zkušenosti takto získané využijte v synergii každodenních činností, kde je to jen možné a kdy si vzpomenete. Otevřete tak dveře dokořán synchronicitě ve vašem životě.
  7. Osobitost. Buďte vždy sami sebou, mějte v úctě Mistry jógy a skutečné učitele, avšak nevytvářejte si modly a nedémonizujte si svět kolem sebe, ani své učitele. Pravého učitele poznáte jednoduše – učí vás vlastním svědectvím a neříká vám, co máte dělat! Vy sami nejlépe víte, co je pro vás to nejlepší, naučte se naslouchat svému srdci, uvnitř. Vy jste pro sebe tím nejlepším učitelem. Žádná kopie někoho jiného či naučená dogmata, nebo i největší moudra vás nepřivedou k poznání sebe sama, pokud nezískáte vlastní zkušenosti a neuplatníte je ve svém životě.
  8. Celistvost. Jóga je celostní nauka i praxe. Nikdy nic není samo sebou, odděleno od druhého. Chcete-li provést změnu či nápravu (kdekoli a v čemkoli), vždy musíte změnu promítnout na všech úrovních, ve všech ohledech, horizontálně i vertikálně, celou svojí bytostí.
  9. Pozorná mysl a vědomý dech. Ústřední pozornost je vždy třeba věnovat vlastní mysli. Tam se odehrává vše a následně sestupte do svého duchovního srdce (uprostřed hrudi). Svoji pozornost vždy soustřeďujte na přítomnost, to vám pomůže ukáznit vaše myšlenky.  Mocným spojencem na vaší cestě konečného „odpoutání se“ od mysli je vědomý dech, nezapomeňte jej hojně využívat v průběhu celé praxe klasické jógy.
  10. Pokora. V tichosti přijímejte pokrok i nezdar. Vše je jak má být a vždy daná situace odpovídá vaší aktuální míře poznání a připravenosti. Učte se tichému prožívání, sdílení, altruismu a soucitu. Prožité ticho spontánně probouzí naše vnitřní skryté energie s vyššími vibracemi a pomáhají tak velmi mohutně vaší transformaci.