Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Cokoli v životě děláme má přinášet užitek, hlubší smysl. Tento obsah je ve svém důsledku nositelem šťastného života v harmonické jednotě se sebou samým, společností i celým Vesmírem. Míra štěstí v našem životě je přímo úměrná povaze našich úmyslů na počátku našich činů, skutků, konání, reakcí….. Celý náš život je odrazem našich prvotních, niterných úmyslů.

Z pohledu praxe védské jógy je proto velmi důležité, co nám v našem každodenním životě přináší, zda jsme schopni tuto praxi smysluplně uchopit. Současně však vnímáme, že pokud nezískáme autentický vnitřní vjem, zkušenost sebe sama prostřednictvím vnitřních zážitků a zkušeností, bude naše praxe značně ochuzená a nedostatečná pro dovršení vnitřní transformace, naší mysli, vědomí, celého života.

Je důležité mít na paměti, že podaří-li se nám učinit další krok k této transformaci, měli bychom jej udržet v tajnosti jako ryze intimní osobní zkušenost, ve vší skromnosti a pokoře. Předávat zkušenosti druhým je nejlépe prostřednictvím osobního příkladu, svědectvím vlastního konání a života.