Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Svara a siddhi

Realizovaná siddhi

Nauka o svaře je pomocníkem v manifestaci nejvyššího vědomí v nás samých. K této realizaci se používají techniky k osvojení si schopností vnitřního prožívání a vnímání, v hathajóze velmi ctěných siddhi. Dá se říci, že tyto siddhi jsou velmi pokročilým mentálním tréninkem v procesu „zpřítomnění“ skutečné reality a podstaty uvnitř sebe sama.  Je to zpřítomnění vědomí dokonalosti a prostřednictvím poznání či vlastní praxe (tj. individuálních zkušeností) se tak proaktivně podílíme na hojnosti v našich životech. Hojnosti realizované na všech úrovních současného vnímání. Hojnost v tomto slova smyslu se reálně neprojeví, pokud jí nebudeme schopni vnímat. Proto v praxi klasické védské jógy využíváme jako významného pomocníka na naší cestě ctěné siddhi.

Dostavují se tehdy, když je dokonale zvládnuta technika dechu a řízení vitální energie. Je známo těchto osm jogínských siddhi, praktikovaných v rámci tradice původní hatha jógy (a od nich celá řada odvozených siddhi):

1. schopnost zmenšit svůj vnitřní až do velikosti buňky či atomu, až do velikosti vibrující světelné částice

2. schopnost rozšířit svůj vnitřní prostor do nekonečného vesmíru

3. schopnost stát se lehkým a průhledným jako všeobjímající vzduch, schopnost se vznášet v prostoru

4. schopnost stát se nesmírně těžkým jako superhmota v jednom jediném bodu

5. schopnost rozpínavosti a přenosu kamkoli ve vesmíru bez omezení

6. schopnost uskutečňovat jakékoli vize a vládnout neomezenou vůlí, se současným vzdáním se všech přání

7. schopnost tvořit a transformovat na všech úrovních a ve všech ohledech bez ohledu na čas

8. schopnost vnímat veškeré dění v jednom okamžiku, tady a teď, spočinutí v přítomnosti

Uvedená siddhi lze také podpořit prostřednictvím řízené meditace. Je však nezbytné, aby došlo k harmonizaci energetického systému, očištění nádí a nepřerušovanému toku prány a jemného vánku vája. Tradiční texty rovněž uvádí nezbytnost přítomnosti realizovaného mistra.