Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Svara a siddhi

Význam dechu v působení svary

Způsob dýchání a jeho frekvence má významný vliv na psychický stav, přímo ovlivňuje naší mysl a procesy v celé neuronové síti. Totéž platí i opačně a proto má z pohledu mentálního zdraví dech tak významné postavení. Je všeobecně známo, že dech naprosto dokonalým senzorem momentálního tělesného i psychického stavu, zcela neomylně detekuje stav mysli a myšlenek. Již před dávnými časy mistři jógy věděli, že způsob dýchání a frekvence dechu se projevuje na délce a kvalitě našeho života. Dýcháme-li rychle, pak i rychle žijeme. Dýcháme-li povrchně, pak i povrchně žijeme.

Z uvedených důvodů je role pránajamy nezastupitelná stejně jako naše schopnost vnímat a prožívat svaru. Prostřednictvím dechových technik se jogín učí vědomě pracovat na regulaci a usměrňování dechu, na jeho zpomalení, prohloubení a především zjemnění. Minimalizace respiračního procesu a maximalizace vitality dechu je způsob, jak docílit dokonalého ztišení mysli a tím vytvářet předpoklad k uskutečnění mystických spirituálních zážitků a vhledů.

V tomto ohledu také jóga sútra Samádhipáda ve svém 2. verši praví: „Jóga je zastavení proměn mysli“. Jedná se o proměny, které snižují vnitřní vibrace, naše vnímání jemnohmotných vibrací, jež způsobují roztěkanost mysli a disharmonii v celém energetickém systému, od center (čakry) počínaje, přes nádí až jemnému vánku životní energie vája.

Tělesné a duševní zdraví člověka závisí na rovnováze váji a jeho neustálém toku. Pokud se z těla vytrácí dech (vája – vánek životní energie), vytrácí se život. Tuto rovnováhu však může adept jógy vědomě usměrňovat a ovlivňovat především pomocí technik pránajamy.