Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Hathajógové krije

Trátak (očista zraku)

Trátak znamená nepřetržité upnutí zraku na jediný nepohyblivý subjekt (fixaci přímého či vnitřního pohledu). Vyšší stupeň praxe zahrnuje upnutí vnitřního zraku na mysl. Trátak je jednou z nejstarších hathajógových očistných technik, jež příznivě působí na zdraví očí, soustředění, ztišení mysli, má pozitivní výsledky na psychiku (pozor nelze používat při chronických psychických poruchách, depresích, schizofrenii, halucinacích, při mentálním handicapu apod.) a pomáhá posilovat pevnou vůli. Je rovněž velmi dobrým pomocníkem při zvládnutí praxe pratjáhary a dhárany. Tuto metodu lze použít dvojím způsobem a to: trátak navnější subjekt“ (vybraný předmět, obraz) nebo na „vnitřní subjekt“ (oblohu naší mysli). V Hathajóga pradípiká se v části II.pránajáma, verš 31 a 32 hovoří toto: „Dívej se bez mrkání očními víčky na malý předmět, přičemž soustřeďuj mysl, až vstoupí slzy do očí. Guruové to nazývají trataka. Trataka odstraňuje veškeré choroby očí a lenivost. Proto má býti zachována v tajnosti jako zlatá skříňka.“

Trátak je prováděn v šeru (v přítmí), v klidném prostředí a v libovoné, pohodlné meditační pozici (padmásana, siddhásana, sukhásana), kterou používáme často a dokonali jí ovládáme (abychom v ní pohodlně setrvali alespoň 10 minut). V místnosti by neměl být chlad ani příliš velké teplo. Vyrovnáme páteř a zklidníme mysl, ztišíme dech (tzv. zkraťme dech na minimum). Svou pozornost soustředíme výhradně na zvolený subjekt. Pokud se nám stane, že naše myšlenky se odpoutají, v klidu se vraťte zpět a pokračujte. Cvičení se provádí bez brýlí.

Trátak na vnější subjekt

Upřený zrak můžeme zaměřit na různé nepohyblivé subjekty či předměty, nejčastěji je použávána mandala, energetický obrázek či symbol, jasný tmavý bod na bílém pozadí, vlastní stín (ve volné přírodě), fotografie gurua, ale asi nejlépe na plamen svíčky (ne v průvanu, aby se pokud možno plmen nechvěl). Zvolený subjekt umístěte asi ve vzdálenosti 1,5 m a ve výši našich očí (dle zvolené pozice). S očima otevřenýma dokořán zírejte na subjekt před vámi, bez mrkání, dokud vám nezačnou slzet oči. Každodenní praxí získáte větší výdrž bez mrkání a slzení. Pokud vám začnout slzet oči, jemně je přivřete a pokračujte v pozorování, po ustání slzení opět pomalu dokořán otevřete oči a pokračujte takto alespoň 10 minut.

Je-li mysl naprosto ztišena, dech „zkrácen“ na možné minimum, zaměříme se nejprve na celek a těsné okolí subjektu. Pokud se ná zdaří udržet pohled, přecházíme pouze na subjekt postupně od vnějších obrysů až ke středu, od nejasných kontur k jasným obrysům. Pozorujte jako nestranný pozorovatel právě vnímanou formu, tvary, barvu, případně energetickou auru kolem subjektu, avšak BEZ komentáře, bez rozvíjení myšlenek. Všechny vjemy vnímejte postupně směrem z vnějšku dovnitř, do centra sebe sama, až subjekt začne s vámi splývat. V tuto chvíli lze jednoduše přejít k meditaci.

Trátak na vnitřní subjekt

Trátak na vnitřní subjekt pozorování bývá prováděn na stav mysli. Její jemná podstata (čittákáša) symbolizuje oblohu mysli, její nekonečný prostor. Naše mysl činí všechny jevy kolem nás, naše činy a ostatní živou i neživou přírodu viditelnými (je tím myšleno viditělnými našimi smysly, kterými je vybaveno naše tělo). A tak jako na obloze se každou chvíli něco mění (oblaka, jejich tvary a barva), tak se mění stav naší mysli v jejím nekonečném prostoru. V okamžiku hlubšího vnoru do naší mysli, soustředěného trátaku na naší mysli se i tato postupně bude ztišovat a její obrazy v našem pozorování se stanou časem statickými, až zcela zmizí. Je to rovněž cesta sama k sobě, cesta vnitřního poznání, cesta získávání kontroly nad naší roztěkanou myslí. Dá se říci, že tento druh cvičení má již prvky mentálního výcviku adepta klasické védské jógy.