Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Prána a vitální síla

Váju – vánek života

Je všeobecně známo, že naše tělo je protkáno velmi rozsáhlým řečištěm energetických kanálů (sušumna, ida, pingala a jemné kanálky nádí), jež mají za úkol neustále rozvádět vitální sílu (pránu) po celém těle a pomáhat udržovat její harmonickou rovnováhu. Celý jemnohmotný energetický systém (energetická centra čakry a energetické kanály nádí) je neustále vyživován nejjemnější energetickou substancí éterické povahy. Tato jemná substance vitální síly je v klasickém pojetí jógy vnímána jako vája – vánek života. A to v tom pravém slova smyslu, neboť opravdu velmi jemným způsobem (jako vánek) prochází všemi úrovněmi naší podstaty – tělesnou, duševní (mysl) i duchovní (vědomí).

Vše živé je živé proto, že v tomto živém jsou přítomny všechny složky váji. V praxi hathajógy je kladen velký důraz na pravidelné praktikování technik a cvičení pránajamy. K tomu, aby všechny složky váji byly v plné síle přítomny a jejich tok nebyl nijak narušen, je využívána velmi často kumbhaka – zádrž dechu v nádechu. Hathajóga pradípiká v tomto ohledu popisuje (ve své II.kapitole), že dokud je dech zadržován v těle (a to nikoli jen ve smyslu kumbhaky, ale především v principu maximální potence přítomné alokální vitální síly), dokud je mysl klidná a vnitřní zrak soustředěn na ádžňá-čakru (střed mezi obočím nad kořenem nosu), adept jógy se zbaví strachu ze smrti (tedy v podstatě z opuštění současné inkarnace). Z tohoto důvodu se jogín snaží nejen získávat co nejvíce prány – vitální síly a ukládat jí v těle, ale především mít nad touto silou neustále přítomnou vědomou kontrolu s cílem jejího smysluplného a efektivního využití v rámci přirozeného procesu transformace.

Vája zajišťuje nejen „zásobování“ vitální silou, ale díky její přirozené inteligenci usměrňuje její tok dle potřeby, tak aby docházelo k neustálému harmonickému ladění. Cvičením uvědomělého vnímání a regulace dechu jako nositele vitální síly jsou nádí i energetická centra zbavena všech „nečistot“, překážek a projevů disharmonie. Vyváženost a „čistota“ všech úrovní projevu naší bytosti tak poskytuje základní předpoklady na cestě klasické jógy, k sebeuskutečnění, k seberealizaci s využitím všech vnitřních schopností až nekonečně přesahujících smysly vnímané reality. Vája v sobě nese transformační, harmonizační, sebeuzdravující a tvůrčí principy, ovšem za předpokladu jejího správného toku bez překážek a to jak na úrovni těla, tak i mysli. Tyto překážky pak způsobují rovněž přerušení průchodu váji na všech úrovních a ve všech ohledech.

Nejdůležitějšími vánky života jsou tyto:

prána – dech života, vitální síla, proaktivní síla, budování, příjem, kontroluje ostatní úrovně váji

apána – dech smrti, vylučování, rozpouštění a rozkládání

samána – rozšíření, distribuce, uchování, zpracování k dalšímu využití

udána – transformace a princip dalšího využití

vjána – distribuce, komunikace

Pokud se vitální, životní síla prána započne propojovat s apánou, vzniká příznivá energetická konstelace k probuzení kundalini – hadí síly a následně k jejímu kontrolovatelnému vzestupu od muladhara-čakry až k sahasrára-čakře.