Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace na siddhi

Podstata meditace na siddhi

Meditace na siddhi je meditační praxí k prohloubení prožívání a vnímání a to nejen životní energie – prány, její subtilní manifestaci – váju, na všech úrovních bytí, na všech úrovních naší bytosti. Je to přímá cesta k naší harmonizaci, pochopení naší Podstaty, splynutí. Siddhi jsou formy manifestace životní síly v nás a pomocí meditací poznáváme všechny její úrovně.