Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Pataňdžaliho stezka

Úvod do královské jógy

Jednou z osvědčených cest mnoha generacemi Mistrů a praktikujících žáků se zárukou celistvého přístupu k sebepoznání a duchovní seberealizace je Pataňdžaliho stezka.  Je zde vše, celý život, celé bytí, jednota i harmonie. Je to precizně zpracovaný „metodický“ přístup a postup prověřený empirickou zkušeností. Pro podmínky adepta západního světa je to téměř ideální návod, jak uvést tradiční jógu do praxe každodenního života.

Pataňdžali uspořádal jógové pojetí v systém a položil metafyzický sámkhjový základ jógy, jak jí dnes známe a většinou praktikujeme. V tomto pojetí je prostředkem osvobození poznání, kde jogín klade důraz na koncentrační techniky a na aktivní úsilí vedoucí k dokonalosti těla a mysli. I za pomocí jistých asketických prvků, bez kterých není cesta osvobození prakticky možná a reálná.

Platí však i zde, jako na všech jógových cestách, principy trvalého prolínání ve všech úrovních, vzájemně horizontálně i vertikálně. Naše podstata nám „předurčuje“, že náš cíl můžeme v neustálém nikdy nekončícím procesu sbližování postupně drobnými záblesky „zažívat“ a toto zažívání vědomě, ba přímo systematicky, prodlužovat až v něm zcela setrváme. Splynout lze pouze za předpokladu odpoutání se od hmotného a to jak ve vědomí mysli, tak i ve vědomí těla.