Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Bandhy - jogínské uzávěry

Bandhy obecně

Bandhy jsou nenahraditelnou součástí pránajamy, praxe kontroly řízení dechu a pránických sil. Jejich cílem je kontrolovat a aktivizovat (probudit) jemné pránické energie a jejich tok, stimulovat jejich aktivitu. Zpravidla všechny bandhy zajišťují kontrolu nějakého tělesného otvoru v těle, čímž přímo ovlivňují mnohé tělesné funkce, jako například funkci nervového systému, krevního oběhu, endokrinního systému, stabilizaci autonomních funkcí, posilují vnitřní harmonii a obnovují fyziologickou rovnováhu. Především však významnou měrou zvyšují účinky přítomnosti prány v těle a očišťují nádí, energetické kanály.

Bandhy se provádí s technikami pránajamy a to vždy v zádrži po nádechu nebo po výdechu. Je to důvod, proč zasvěcení mistři hathajógy důrazně doporučují začít s nácvikem jakékoli bandhy až po ovládnutí základních dechových cvičení a zvláštní význam přisuzují dokonalému provádění kumbhaky, zádrže dechu po nádechu. Při správném provádění dochází k příznivým účinkům na organismus (má omlazující účinky) vytvořením „neprostupného“ uzávěru, mnohonásobnou kumulací vitální energie (ale třeba i toku krve)  a jejího následného uvolnění. Provádění jakékoli bandhy vyžaduje precizní a odpovědný přístup s pozorností obrácenou na procesy probíhající uvnitř, na jejich vnímání a autentické prožití s plnou pozorností. Úlohou učitele či mistra je pak vést svého žáka k této dovednosti.

Tradiční hathajóga nabízí tři základní bandhy, které by neměly v praxi jógy chybět a jsou svojí specifikou a účinkem zcela nenahraditelné (v praxi tradiční medicíny či fyzioterapie nenajdeme podobný ekvivalent s tak rozsáhlými účinky). Velmi často se také v tradičních školách hathajógy přiřazují k mudrám, tedy technikám, které přispívají k procesu sebeuskutečnění jemným a přitom značně účinným způsobem.

Máme tyto tři základní bandhy:

múla bandha – uzávěr kořene, spodní uzávěr (může se provádět se zádrží jak po výdechu, tak i po nádechu)

uddijána bandha – břišní uzávěr (provádí se pouze se zádrží po výdechu)

džaladhára – krční uzávěr (může se provádět se zádrží jak po výdechu, tak i po nádechu).

Kromě toho se po ovládnutí praxe uvedených uzávěrů praktikuje tzv. mahá bandha – velký uzávěr, při němž se provádí všechny uzávěry současně (zde pouze se zádrží po výdechu) a to v tom pořadí, ve kterém jsou uvedeny výše.