Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Pataňdžaliho stezka

VI. DHÁRANA – koncentrace

Poslední tři články Pataňdžaliho osmistupňové stezky jógy mají ryze duchovní charakter. Je to dhárana (koncentrace), dhjána (meditace) a samádhi (splynutí). Jsou postupným přechodem z vědomého tělesného do vědomého duchovního s oproštěním se od vlastní fyzické povahy bytí.

Ve stupni dhárana se učíme ovládat a řídit svojí koncentraci. Pojednává se zde o zaměření pozornosti mysli k určité věci (či v prvopočátku i k určité činnosti) či myšlence, aniž by se naše mysl kamkoli zatoulávala, či rozvíjela svůj obsah dalšími souvisejícími či nesouvisejícími myšlenkami. Tohoto netoulání se dosáhneme postupným cvičením disciplinovaného a především nenásilného ovládnutí. Výsledkem je jakési upevnění či zakotvení mysli na jeden bod pozornosti.

Při dháraně – koncentraci konáme vše za pomocí vlastní vůle, co obvykle jinak činíme podvědomě, samovolně, bez aktivního zapojení naší pozornosti. Je velmi dobré a vřele pro nácvik dhárany doporučuji z vlastní zkušenosti začít s každodenními činnostmi, cvičením ásan a pránajámy. Jen s tím rozdílem, že upřeme svojí pozornost pouze na tuto činnost. Vědomě vnímáme všechny pohyby, pocity, myšlenky apod. Pokud toto cvičení budeme provádět důsledně, měli bychom dospět do stavu, jež velmi často a bez potíží dosahují malé děti, když jsou zaujaty hrou. Nevnímají totiž své okolí a plně se ponoří do hry a jistě máme ty zkušenosti, že když je voláme, vůbec nás neregistrují. Je to tím, že s danou činností doslova splývají v jedno. A to je ono!

Uvědomme si, že v podstatě každý z nás mnoho činností provádíme nevědomky (tedy v pravém opaku než naše děti), anebo při této činnosti myslíme na tisíce a tisíce jiných věcí. Podle toho také vypadají výsledky naší práce, neschopnost se soustředit atd. Postupně v průběhu celého dne, kdy si vzpomenete, vykonávejte své každodenní povinnosti a úkoly s maximální pozorností. Zcela jistě postupně zjistíte, že k dané práci máte jiný vztah a mění se i vaše výsledky, a k dosažení výsledku potřebujete méně úsilí a času. Naučíme se současně „krátit“ čas na TEĎ.

Následně můžete přidat cvičení koncentrace na jednotlivé části vašeho těla vleže při relaxaci a při dostatečné zručnosti i v jakékoliv jiné poloze. Dále postupujeme k našim myšlenkám, což je nejtěžší část cvičení. Naše mysl je roztěkaná, protože jí to učíme a dovolujeme po celý život. Naše myšlenky se neustále rozchází, přichází jedna za druhou bez „ladu a skladu“ a neustále zaměstnávají naší pozornost, která ani nestačí jednobodově zaměřit na jeden jediný cíl a už přichází další. A tak se to opakuje v nekonečném koloběhu neklidu a neschopnosti se zastavit. Je však důležité vědět, že myšlenky o čemkoli žijí jen proto, že jim věnujeme svoji pozornost. Takže návod jak se zbavit myšlenek je – nevěnovat jim svojí pozornost, nechat je „vyhladovět“.

Chceme-li se zbavit myšlenek, musíme zpravidla tyto myšlenky vědomě ovládnout, řídit a především je oddělit od našeho vědomí. To povětšinou provádíme tak, že pokládáme myšlenky za předměty a postavíme se k nim indiferentně, tj. bez jakéhokoli zájmu. Jako by nás ani v nejmenším nezajímaly. A nemáme-li zájem o myšlenky, jestliže jim nevěnujeme pozornost, kterou po nás urputně vyžadují, pak tyto myšlenky zaniknou časem samy od sebe.

Tato schopnost se získává nesmírně dlouho a vyžaduje důslednost a železnou každodenní pravidelnost, pevný řád, který si stanovíme a vytrvale dodržujeme. Právě onen řád nám pomáhá překonat všechny nástrahy naší roztěkané mysli. Ale pokud jsme zvládli předcházející stupně (především ásany, pránajámu apod.), získali jsme zde již částečnou zkušenost s naší pozorností. Rovněž můžeme úspěšně svojí pozornost zaměřit na sebe sama, na subjekt i objekt pozorování a to „Já jsem“. Tím využijete možnosti propojit džňánajógu s dháranou.

Nenechte se odradit počátečními či průběžnými pocity neúspěšnosti, stagnace či vaší neschopnosti se koncentrovat. Je to jen otázkou vytrvalosti a vnitřní kázně. Schopnost koncentrace je považována za základ pro dosažení vyššího stavu bytí a ovládnutí jemnohmotných energií. Otevírají se horní čakry a zvyšuje se naše vnitřní vnímání, intuice. Je-li dosaženo jednobodové pozornosti, je potřeba si uvědomit, že je rozdíl mezi dosažením tohoto stavu mimovolně krátkodobě a vědomě po delší dobu řízených procesem upevnění naší mysli. Jakmile jednou dosáhneme dhárany, a tento proces se stal ustáleným řečištěm, zažitým návykem, nenásilnou samozřejmostí, přirozeností našeho stavu bytí, probíhá tak dlouho, dokud jí sami neukončíme jiným aktem naší vůle.

Praktická poznámka: je naprosto dostačující začínat s nácvikem po dobu 10 minut. Naše unavená a všedním dnem roztěkaná mysl velmi rychle ztrácí svoji schopnost a sílu koncentrace. Vzpomeňme v této souvislosti na jeden z bodů jamy, jímž je především ahinsa – nenásilí. Nikam nespěchejme! Dopřejme si čas! Výsledek se dostaví úměrně s naší trpělivostí a vynaloženým úsilím.