Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Pataňdžaliho stezka

VII. DHJÁNA – jógová meditace

Proč bychom měli meditovat? Zkrátka proto, že nás tento svět a náš každodenní život nedokáže naplnit. Není schopen nás naplnit trvalým mírem, božským mírem a harmonií. Jakýkoliv sebemenší dotek božského míru nás dokáže obohatit i na celý život, a čím více takových zážitků budeme získávat, tím větší duchovní síla v nás poroste. Duchovní síla, která nám dá pocit v pevném spojení s Bohem, poskytne nám pevnou půdu pod nohama.

V dnešní době máme přístup k mnohým informacím, které nám byly v minulosti skryty a vědomě odpírány. Víme, že správné meditaci se musíme naučit, tak jako ostatně všemu, co chceme dobře ovládat. Existuje celá řada meditačních cvičení a meditačních technik. Je pouze na každém z nás, který ze zvolených způsobů nám bude nejvíce vyhovovat. Jenom pravidelná praxe je schopna vám odpovědět na otázku: „Co je pro mě dobré?“. Častá chyba začátečníka spočívá v tom, že si přečte nějaký článek nebo v lepším případě knihu a vytvoří si svůj postoj k meditaci bez náležité vlastní praxe.

Měli bychom mít na paměti, že různá meditační cvičení a techniky jsou pro nás pouze jakýmsi návodem a především praktickým příkladem zkušeností mistrů meditujících po staletí před námi. Meditace však je o našich vlastních zkušenostech, o naší vlastní komunikaci, spojení. Sami si musíme „nacítit“, kdy a za jakých okolností přichází vnitřní mír.

Takže, chceme-li opravdu začít meditovat, musíme být rozhodnuti začít. A dále pak potřebujeme trpělivost, neboť výsledky se dostaví až v okamžiku, kdy budeme sami připraveni. A to může trvat někdy i velmi dlouho. Ke správné meditaci potřebujeme rovněž zažít vnitřní prostotu, upřímnost, čistotu a soucit. Bez vlastní práce na posílení láskyplného života nezískáme plnohodnotně žádnou z dalších vlastností. Doporučuji meditovat zpočátku pod vedením mistra.

Meditace začíná a končí u nás samotných. Netýká se vůbec okolního světa. Vstupujeme do procesu poznání svého vnitřního světa. Makro i mikro svět je jedno a totéž, jsou to dvě strany téže mince, jsou identicky spojeny v jeden celek.

Z meditační praxe vím, že je nezbytné než začneme opravdu meditovat naučit se ovládat své myšlenky. Meditace je stav bez myšlenek, je to vědomý stav bytí, splynutí s celkem. K ovládání myšlenek potřebujeme nezbytně vnitřní harmonii, zklidnění svého života, zjednodušení našich pohnutek toho, co děláme a proč to děláme. Velmi dobrým pomocníkem jsou dechová cvičení. Pomocí dechu můžeme lépe odstranit napětí a disharmonii, dosáhnout pro meditaci nezbytného zklidnění. Dechem můžeme řídit i vnitřní procesy, funkci vnitřních orgánů, odstranění napětí ve svalech i v myšlenkách.

Pro všechny, kdož se rozhodují zavést meditaci do každodenního života, doporučuji se zaměřit na pravidelnost, dodržování řádu, který jste si svým svobodným rozhodnutím stanovili. Měli byste vědět, proč chcete meditovat a až se to naučíte, dozvíte se, jak svých schopností máte využívat ve prospěch druhých lidí, se soucitným a láskyplným srdcem.