Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Výuka a semináře

Výuka védské jógy

Výuku klasické védské jógy vedu v rámci činnosti Jóga klubu v Prostějově. Jóga se v Prostějově začala učit již v 60.letech minulého století pod vedením nestora Jaroslava Zatloukala. Po té se vedení klubu jako hlavní cvičitelka ujala po dlouhých 30 let Zdeňka Němcová a dodnes je pro náš všechny cenným nositelem dlouholetých zkušeností. Cvičení budou od letošního školního roku 2018/2019 probíhat 9x v týdnu od pondělí do pátku. A v rámci tohoto rozvrhu se pravidelně schází skupina zaměřená právě na klasickou védskou jógou (jako jediná, neboť ostatní skupiny jsou více méně zaměřeny na Iyengarovu jógu, jin jóga, thai-cchi atd.). Nově bude v tomto školním roce otevřen kurz a výuka klasické hatha jógy s důrazem na původní principy a techniky, včetně pránajamy a očistných technik, etických pravidel v praxi jógy atd.

Budu tedy vést 2 a to pravidelně každé úterý od 18:30 – 20:30 hod (výuka védské jógy) a dále ve čtvrtek od 18:30 – 20:30 hod (výuka hatha jógy). Zájemci o bližší informace na www.jogaprostejov.cz.

Hodiny jsou zaměřeny především na tradiční a pokud možno výchozí techniky a filozofii védských principů. V hodinách nepoužíváme reprodukovanou meditační či relaxační hudbu, pouze přírodní vibrace tibetských mís a zpívané mantry, společně s krátkými promluvami o podstatě védské jógy (resp. hatha jógy) a jejich uplatnění v každodenním běžném životě, v rodině, ve vztazích, v péči o zdraví apod.

Od letošního roku jsem zahájil spolupráci s Jóga klubem Ostrava pod vedením Heberta Konečného, v rámci níž již proběhl v červnu 2018 první víkendový seminář védské jógy určený členům a cvičitelům klubu Ostrava. Připravujeme další akce, o níž budu průběžně informovat.